Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
Royal Haskoning tevreden over resultaat 2010
21-03-2011
Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning heeft in 2010 wereldwijd een omzet van 335 miljoen euro gerealiseerd. De netto-winst steeg in vergelijking met 2009 met ruim 60 procent tot 7,6 miljoen euro. De gezonde solvabiliteits- en liquiditeitspositie vormen een goede basis voor de toekomst van de onderneming.
De Raad van Bestuur van Royal Haskoning kijkt met een positief gevoel terug op 2010. Door het ongunstige economische klimaat is de groepsomzet weliswaar met 6 procent gedaald tot 335 miljoen euro, maar aan het begin van het jaar werd nog rekening gehouden met een veel forsere krimp (14 procent). Ondanks het omzetverlies bedroeg het operationeel resultaat 25,4 miljoen euro (23,2 miljoen in 2009). Besparingen op de bedrijfskosten en verbetering van de interne processen hebben een goede bijdrage geleverd aan de resultaatverbetering. Uiteindelijk kwam het resultaat, na belastingen en winstuitkering aan de medewerkers, uit op 7,6 miljoen euro (4,7 miljoen euro in 2009). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 29 miljoen euro (15,6 miljoen euro in 2009). Per eind 2010 bedroeg de werkvoorraad 5,8 maanden (eind 2009: 6,7 maanden).

Royal Haskoning heeft in 2010 ruim 14.500 projecten uitgevoerd voor een breed scala aan publieke en private opdrachtgevers in Nederland en daarbuiten. De groei van de olie- en gasindustrie (en alle bijbehorende faciliteiten, zoals terminals en verladingsstations) is belangrijk geweest voor Royal Haskoning, dat een bijdrage levert in de gehele logistieke keten.

Zo werd in 2010 de Nakilat scheepswerf in de haven van Ras Laffan in Qatar geopend, een omvangrijk civiel en maritiem project. Sinds begin 2011 zijn de Arabische landen in toenemende mate het toneel van politieke spanningen en veranderingen. Royal Haskoning toetst voortdurend welke invloed deze ontwikkelingen kunnen hebben op de activiteiten in bepaalde landen en regio’s.

Verder heeft de oplevende economie in Azië zich vertaald in betere resultaten. Royal Haskoning heeft daar een sterkere positie opgebouwd die geleid heeft tot opdrachten in onder meer de food & beverage en consumenten industrie. Tevens koos Denemarken onlangs voor een onderzeese tunnel voor een vaste oeververbinding tussen Denemarken en Duitsland (Fehmarn Belt). Royal Haskoning speelde in consortiumverband een prominente rol bij het ontwerp. De bijna 19 kilometer lange tunnel onder de Fehmarn Belt  is internationaal gezien één van de grootste en uitdagendste bouwprojecten die momenteel in voorbereiding zijn.

Royal Haskoning realiseert zich dat het komend jaar niet gemakkelijk zal zijn. Met name de vooruitzichten voor de utiliteits- en woningbouw in West Europa zijn niet goed. Daar komt bij dat overheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor enorme bezuinigingsoperaties staan. Tegelijkertijd bieden olie- en gasgerelateerde projecten nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat geldt ook voor projecten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij zoekt Royal Haskoning, in partnerships, continu naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van haar klanten. Naar verwachting zullen hogere groeicijfers voornamelijk in de opkomende economieën worden gerealiseerd.

Terug naar het overzicht