Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
Groot Klimmendaal Arnhem 
Groot Klimmendaal Arnhem
Groot Klimmendaal
Revalidatiecentrum
Arnhem
Woonzorg
Divisie   :  Gebouwinstallaties
Architect  :  Koen van Velzen
Omvang  :  14.000 m2 bvo
Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (dreigende) beperking, met als doel optimale participatie in de samenleving.

De nieuwbouw van Groot Klimmendaal is in 2010 afgerond.. In deze nieuwbouw zijn alle benodigde medische en paramedische voorzieningen onder één dak gebracht. Daarmee is Groot Klimmendaal getransformeerd tot een nieuw modern centrum, dat is ontwikkeld naar de nieuwste inzichten en dat een uitgekiende omgeving biedt om het revalidatieproces te ondersteunen.

In de nieuwbouw zijn onder andere de volgende functionaliteiten ondergebracht:
• zwembad;
• sportcomplex;
• theater;
• restaurant;
• behandelcentrum;
• woonruimten;
• Ronald Mc Donaldhuis. 
 
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal is door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) uitgeroepen tot BNA Gebouw van het jaar 2010.

Royal Haskoning was verantwoordelijk voor het ontwerp van alle gebouwgebonden installaties.