Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
Scholengemeenschap Were Di Valkenswaard 
Scholengemeenschap Were Di Valkenswaard
Hevo B.V. Divisie onderwijs
Schoolgebouw
Valkenswaard
Onderwijs
Divisie  :   Gebouwinstallaties
Architect  :   Vd Berg Kruisheer Effers
 Magis en vd Berg
Omvang   :   22.000 m2 bvo
De nieuwe huisvestingslocatie van Scholengemeenschap Were Di is gelegen aan de Merendreef in Valkenswaard. Het complex bestaat uit vier gebouwen die verspreid zijn over het terrein. Het betreft een gebouw voor havo/ vwo, een gebouw voor vmbo onderbouw, een gebouw voor vmbo bovenbouw en een gebouw voor sport.

De benodigde onderwijsruimten binnen elk gebouw zijn geclusterd op basis van het zogenaamde “pleinconcept”, waarbij aan elkaar gerelateerde vakken worden gegeven in rond deze pleinen geschaarde onderwijsruimten. Kenmerkend hierbij is een grote mate van flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.

Ten behoeve van bovengenoemde gebouwen zijn een installatietechnische infrastructuur en voorzieningen ontworpen. Voor het ventileren van de vertrekken aan de buitengevel is gekozen voor een energiezuinige en duurzame techniek, namelijk hybride ventilatie. Dit systeem combineert de positieve aspecten van natuurlijke ventilatie en mechanische afzuiging. In combinatie met warmteterugwinning uit de afgezogen lucht zorgt dit voor een aanzienlijke besparing van primaire energie.

Royal Haskoning is verantwoordelijk voor alle werktuigkundige, elektrotechnische en transporttechnische installaties.