Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
ABN AMRO Bank Foppingadreef Amsterdam 
ABN AMRO Bank Foppingadreef Amsterdam
ABN AMRO Bank
Kantoorgebouw
Amsterdam
Real estate
Divisie   :  Gebouwinstallaties 
Architect  :  Van den Broek en Bakema
Omvang  :  60.000 m2 bvo

Dit project omvat de renovatie van het voormalig hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank aan de Foppingadreef te Amsterdam. Het gebouw bestaat uit vier aaneengeschakelde bouwdelen. Drie bouwdelen vormen de kern van het complex, inclusief diverse afdelingen in de vorm van een “Y”. Het vierde bouwdeel is de dealingroom. De renovatie richtte zich met name op de totale kantooromgeving, die is onderverdeeld in 56 afdelingen.

Het ontwerp is in een relatief zeer korte periode gerealiseerd. De opdracht was om met het gehele ontwerpteam een nieuwe inrichting te ontwerpen die nagenoeg 100% flexibel is. De opdrachtgever had als belangrijke voorwaarde meegegeven dat er geen temperatuuroverschrijding in het gebouw wordt toegestaan. En daarbij maakte het niet uit of het een concentratiecel of een vergaderruimte betrof. Verder was het essentieel dat tijdens de uitvoering de stroomvoorziening voor het computercentrum en de dealingroom gewaarborgd zou blijven.

Het gehele gebouw is gefaseerd gestript, echter met behoud van de buitenschil. Het complex kreeg vervolgens een compleet nieuwe indeling, waarbij alle binnenwanden verplaatst dan wel weggelaten kunnen worden. Door zo te werk te gaan kun je als het ware met één schroevendraaier zowel een kantoortuin als een cellenstructuur realiseren.

Een belangrijk onderdeel voor de E-installaties was de renovatie van het voedingssysteem. In de bestaande situatie waren de vier aanwezige noodstroomaggregaten onderling gekoppeld. De installatie is dusdanig aangepast dat er vier (separate) preferente voedingsystemen zijn gemaakt en drie niet-preferente voedingsystemen. Na de renovatie is de betrouwbaarheid van de voedingsystemen sterk verbeterd.

Naast de noodstroom is er in elk bouwdeel een No-Break-systeem opgenomen. Dat is een noodstroominstallatie die de netspanning zonder onderbreking kan overnemen. Het computercentrum en de dealingroom zijn elk voorzien van hun eigen No-Break-systeem.