Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
FiftyTwoDegrees Nijmegen 
FiftyTwoDegrees Nijmegen
Ballast Nedam Bouw Arnhem
Kantoorgebouw
Nijmegen
Real estate
Divisie  :   Gebouwinstallaties 
Architect   :   Mecanoo architecten b.v.  
Omvang   :   24.700 m2 bvo  
 11.500 m2 parkeervoorzieningen
FiftyTwoDegrees is een combinatie van kantoorruimten, vergaderfaciliteiten en een parkeergarage en vormt een belangrijk sociaal, cultureel en zakelijk knooppunt in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen.

Het eerste bouwdeel (fase 1a) bestaat uit circa 24.700 m2 bvo (bruto vloeroppervlak) multifunctionele officefaciliteiten en 11.500 m2 parkeervoorzieningen.

De gebruikers benutten het gebouw als internationaal ‘vibrant media technologies’ development centre voor semiconductors. Binnen de algemene ruimten als vergadercentrum met flexibele audiovisuele presentatiemogelijkheden, de lobby met bar en het gastenrestaurant is zorg gedragen voor een comfortabele, sfeervolle omgeving voor de internationale partners van de gebruikers van dit complex.

Om dit alles mogelijk te maken worden er hoge eisen gesteld aan de installaties. Zo is er door de toepassing van een klimaatplafond een goed binnenklimaat gerealiseerd in de kantoor- en experimenteerruimten met zeer hoge interne warmtelasten. Het energiegebruik ligt dankzij het toepassen van duurzame installatieconcepten fors lager dan de geldende norm.

Om het innovatieve hightechkarakter van het concept van FiftyTwoDegrees te benadrukken zijn er voor verschillende thema's "hot spots" ontwikkeld. Zo is er een "hot spot" uitgewerkt door het toepassen van 74 stuks dynamische LED-verlichting pixels in de vorm van het logo. Deze lichtapplicatie is geïntegreerd in de architectuur rondom de bovenste verdieping en is hierdoor van veraf zichtbaar.

Royal Haskoning heeft de ontwerpen van de klimaat- en elektrotechnische installaties in dit complex verzorgd en het bouwmanagement ondersteund. De nadruk bij het ontwerp lag bij het realiseren van installatieconcepten die de gebruikers van het gebouw optimaal faciliteren.