Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
Gemeentehuis Hof van Twente 
Gemeentehuis Hof van Twente
Gemeente Hof van Twente
Kantoorgebouw
Twente
Real estate
Divisie   :   Gebouwinstallaties 
Architect  :  Kristinsson B.V.
Omvang  :  10.590 m2 bvo
De gemeente Hof van Twente is op 1 januari 2001 ontstaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeenten Ambt Delden, Stad Delden, Diepenheim, Goor en Markelo zijn samengevoegd. Het nieuwe gemeentehuis van Hof van Twente, gelegen in Goor, markeert het begin van een nieuw tijdperk. Met een bijzondere vorm, eigentijdse en milieuvriendelijke materialen en vooruitstrevende, energiezuinige installaties zet het gebouw de toon voor de toekomst op weg naar een duurzame, mensvriendelijke samenleving. Een samenleving waarin zorg voor het milieu een belangrijke plaats inneemt. In nauwe samenwerking met de architect zijn aspecten als energiezuinigheid

en duurzaamheid verwezenlijkt door het toepassen van een innovatief installatieconcept. Dat is terug te vinden in duurzame zaken als betonkernactivering voor een behaaglijk binnenklimaat, de klimaatschermen voor de individuele afstemming en roosters in de gevel voor de schone lucht.

De energie die nodig is om het gebouw te verwarmen wordt voor een groot gedeelte verkregen door warmteterugwinning uit de afgezogen ventilatielucht. Deze warmte wordt middels een warmtepomp omgezet naar bruikbare energie. Een duurzame aanpak die zeker een essentiële bijdrage zal leveren aan de energiebesparing.

Het gebouw is voorzien van de gebruikelijke installatietechnische voorzieningen, zoals klimatisering, verlichting, sanitair, liften etc. Een verdere energieoptimalisatie is gevonden in het toepassen van een warmte-koudeopslagsysteem.

In het gemeentehuis bevinden zich naast een wachthal, kantoren, burgerzaal en vergader- en archiefruimten eveneens een bibliotheek en een politiebureau.