Gebouwinstallaties
Gebouwinstallaties
ING House Amsterdam, monitoring 
ING House Amsterdam, monitoring
ING Facility Management
Kantoorgebouw
Amsterdam
Real estate
 Divisie   :  Gebouwinstallaties 
 Architect  :  -
 Omvang  :  20.000 m2 bvo
Systeemomschrijving
Voor de opwekking van energie staat opgesteld een WKO-installatie in combinatie met een warmtepomp. Voor het leveren van piekvermogens en als back-up staan ketels en koelmachines opgesteld.

De WKO-installatie bestaat uit een doublet, voorzien van 2 TSA’s, één voor de “normale” voorziening van koude en warmte en de tweede voor het afvoeren van warmte van de warmtepomp, tijdens koelbedrijf. Het maximale brondebiet is 110 m3/h.

Omschrijving werkzaamheden
Energetische/regeltechnische monitoring van energieopwekking van het ING hoofdkantoor te Amsterdam. De werking van de installaties is daarbij geoptimaliseerd om het gebouw op de meest zuinige en duurzame manier van energie te voorzien. Hierbij is de werking van de energieopwekking optimaal afgestemd op het gebruik.

Naast de verschillende optimaliseringen die doorgevoerd zijn in de regeling van de installaties, is in het begin van de zomer in 2007 een strategiewijziging doorgevoerd in de opwekking van koude. Daarmee is geanticipeerd op het te kort aan geladen koude, veroorzaakt door de warme wintermaanden.

Door monitoring is na vijf jaar bedrijf een afwijking van de bodembalans van 0,4% bereikt, terwijl 10% is toegestaan.